Velkommen til oppvekstportalen i Brønnøy kommune!

Ny søknad om plass i SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk SFO her i menyen over.
DU SKAL IKKE LOGGE INN FOR Å SØKE PLASS/OVERFLYTTING, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret oppholdstid.

NB! Søknadsfrist for å søke SFO-plass for neste skoleår er 20. mai